دسته:دست آزاد

ناراحته؟ پس فقط سکوت کن! – بهترین کمکی که میتونی انجام بدی

گاهی اوقات بهتره سعی نکنیم ذهن یه آدم ناراحت رو منحرف کنیم تا بلکه ناراحتیش یادش بره؛ چراکه...