دسته:سفر جاده ای

چهار قانون برای نوشتن فیلمنامه کمدی جاده ای از زبان نویسنده «دزد هویت»

کریگ مِیزین، فیلمنامه نویس فیلم (دزد هویت) چهار قانون رو برای نوشتن سناریوی یه فیلم سفر جاده...