دسته:اسکیس نویسی

تمرین پنجم داستان نویسی – عکس شاخص داستانک بهاری با عطر چای دارچینی

تمرین پنجم داستان نویسی – بهاری با عطر چای دارچینی

مثل تمرین قبلیم، این بار هم برای تمرین پنجم داستان نویسی م سراغ عشقهای نامتعارف و حتی بعضا...

داستان اناری که دلم بود در تمرین چهارم داستان نویسی

تمرین چهارم داستان نویسی – اناری که دلم بود

برخلاف داستانکهای قبلیم، این بار توی تمرین چهارم داستان نویسی م، بدون داشتن ایده اولیه، سراغ...

تمرین سوم داستان نویسی - شبی که شهاب باران شد

تمرین سوم داستان نویسی – شبی که آسمان شهاب باران شد

مثل داستانک اول و دومم، ایده ی این قصه هم از یه اتفاقی که واقعا برای خودم افتاد، توی ذهنم جرقه...

تمرین فیلمنامه نوسی با استفاده از اتود بازیگری برای ایده پابی در نوشتن

تمرین سوم فیلمنامه نویسی – استفاده از اتود های بازیگری برای ایده یابی

جدا از روزانه نویسی که در تمرین اول و دوم فیلمنامه نویسی م بهش اشاره کردم، برای یادگیری...

تمرین فیلمنامه نویسی - روزانه نویسی دوم

تمرین دوم فیلمنامه نویسی – خود درگیری­ های یک روزانه­ نویس

همون طور که توی پست قبلی گفتم بهترین روش برای تمرین فیلمنامه نویسی و کلا نویسندگی، روزانه...