دسته:اسکیس نویسی

تمرین سوم داستان نویسی - شبی که شهاب باران شد

تمرین سوم داستان نویسی – شبی که آسمان شهاب باران شد

مثل داستانک اول و دومم، ایده ی این قصه هم از یه اتفاقی که واقعا برای خودم افتاد، توی ذهنم جرقه...

تمرین فیلمنامه نوسی با استفاده از اتود بازیگری برای ایده پابی در نوشتن

تمرین سوم فیلمنامه نویسی – استفاده از اتود های بازیگری برای ایده یابی

جدا از روزانه نویسی که در تمرین اول و دوم فیلمنامه نویسی م بهش اشاره کردم، برای یادگیری...

تمرین فیلمنامه نویسی - روزانه نویسی دوم

تمرین دوم فیلمنامه نویسی – خود درگیری­ های یک روزانه­ نویس

همون طور که توی پست قبلی گفتم بهترین روش برای تمرین فیلمنامه نویسی و کلا نویسندگی، روزانه...

تمرین دوم داستان نویسی – حقی که هیچ وقت نداشتم

داستانکی برای تمرین داستان نویسی به نام حقی که هیچ وقت نداشتم

دیدنیها کم نیست، ولی من کم دیدم

تمرین اول داستان نویسی – دیدنیها کم نیست، ولی من کم دیدم

اولین داستان کوتاه در تمرین داستان نویسی