دسته:اکشن

نقد و بررسی فیلم شاهزاده ایرانی (Prince of Persia)

به بهانه خوندن کتاب شاهزاده ایرانی، هوس دیدن دوباره فیلم «شاهزاده ایرانی» به سرم زد. مایک...

نقد و بررسی کتاب شاهزاده ایرانی ۱ – شنهای زمان

کتاب شاهزاده ایرانی داستان دَستان برای تغییر سرنوشتیه که به زور براش رقم خورده