دسته:اکشن

نقد و بررسی فیلم هندی ملنگ Malang

نقد و بررسی فیلم هندی ملنگ (Malang)

همکاری دوباره ی بازیگر و کارگردان فیلم موفق «عاشقی۲» بعد از هفت سال، به اندازه کافی وسوسه...

نقد و بررسی فیلم «غرور و تعصب و زامبی ها» و شخصیتهای فیلم و کتاب

نقد و بررسی فیلم غرور و تعصب و زامبی ها (Pride & Prejudice & Zombies)

ایده اضافه کردن زامبی ها به داستان «غرور و تعصب» که بیشتر شبیه ریختن قیمه ها توی ماستا بود به...

نقد و بررسی فیلم شاهزاده ایرانی (Prince of Persia)

به بهانه خوندن کتاب شاهزاده ایرانی، هوس دیدن دوباره فیلم «شاهزاده ایرانی» به سرم زد. مایک...

نقد و بررسی کتاب شاهزاده ایرانی ۱ – شنهای زمان

کتاب شاهزاده ایرانی داستان دَستان برای تغییر سرنوشتیه که به زور براش رقم خورده