برچسب:,

چطور به احساس ناامیدی غلبه کنم؟

چطور به احساس ناامیدی غلبه کنم؟

اگه تو هم این سوال مثل خوره افتاده به جونت که چطور به احساس ناامیدی غلبه کنم؟ بدون که تنها...

ناراحته؟ پس فقط سکوت کن! – بهترین کمکی که میتونی انجام بدی

گاهی اوقات بهتره سعی نکنیم ذهن یه آدم ناراحت رو منحرف کنیم تا بلکه ناراحتیش یادش بره؛ چراکه...