برچسب:, ,

تصویر شاخص تمرین هشتم داستان نویسی - تو را درد میکشم

تمرین هشتم داستان نویسی – تو را درد میکشم

توی تمرین هشتم داستان نویسی به سراغ دنباله نویسی رفتم. داستانک «تو را درد میکشم» اپیزود دوم...

عکس شاخص برای مقاله ی تمرین ششم داستان نویسی - جهانی که من در آن نیستم

تمرین ششم داستان نویسی – جهانی که من در آن نیستم

ایده ی نوشتن این داستانک برمیگرده به نظر دوستم در مورد داستانک «شبی که آسمان شهاب باران شد»....